ustawa zasadnicza - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej konstytucja to dokument charakteryzujący się określonymi cechami. Przede wszystkim zawiera szczególną treść - ogólne zasady ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego, sposób powoływania organów władzy państwowej i samorządowej oraz ich wzajemne powiązania; określa podstawowe prawa i wolności oraz obowiązki obywatelskie. Kolejna cechą jest szczególną moc ustawy zasadniczej jest nadrzędna nad wszystkimi innymi aktami urzędowymi. Konstytucja jest uchwalana w szczególny sposób i w szczególny sposób zmieniana.