aukcja wojska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
zwiększenie stanu liczebnego wojska. Postulowane przez obóz reformatorski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w XVIII wieku. Projekt aukcji został częściowo zrealizowany w latach 1775 (zwiększono stan liczebności armii do 30 tysięcy) i 1788 (uchwalono aukcję w wysokości 100 tysięcy, jednak zrealizowano ją tylko w 60%).