władza wykonawcza - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej egzekutywa, dawniej polegała na wykonywaniu ustaw państwowych poprzez wyodrębniony organ państwa. Wraz ze zmianami ustrojowymi pojęcie nabrało szerszego znaczenia i polega na wykonywaniu zadań państwowych obejmujących funkcje administrowania (realizacja ustaw) oraz inicjowania polityki państwa, które określane są przez władzę ustawodawczą.