zjaz w Kaniowie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
spotkanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz opozycji magnackiej reprezentującej stronnictwo hetmańskie (Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, Franciszek Ksawery Branicki) z carycą Katarzyną II. Polacy zaproponowali monarchini zawarcie przymierza polski-rosyjskiego skierowanego przeciw Turcji, co miało spowodować zgodę na powiększenie wojska polskiego. Król uzyskał w zamian zgodę na zwołanie sejmu skonfederowanego (tzn. takiego, na którym nie można było zgłosić liberum veto).