dysydent - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny dissidens - siedzieć po przeciwnej stronie; nie zgadzać się. Historyczne określenie innowierców, odszczepieńców, odstępców od dogmatów kościoła oficjalnego. Osoba o poglądach, przekonaniach odmiennych od ogólnie przyjętych w danym społeczeństwie. W czasach współczesnych opozycjonista w państwie rządzonym autokratycznie.