lustracja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny lustratio, czyli przegląd, wgląd - procedura przeglądu i weryfikacji przeprowadzana najczęściej w urzędach, stowarzyszeniach, partiach politycznych czy u prywatnych przedsiębiorców. Zarządzenie o lustracji wymaga odpowiedniego aktu prawnego.
W krajach postkomunistycznych: sprawdzenie, czy osoba piastująca wysoki urząd nie miała powiązań ze służbami bezpieczeństwa.