handel czarnomorski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
handel prowadzony z dzisiejszych ziem Ukrainy, Rosji, Rumunii, Polski przez Morze Czarne, które stanowiło główną drogę transportową. Znany od czasów starożytnych, oparty na imporcie zboża z żyznych rejonów dolnego Dniepru, Dniestru i Donu do krajów śródziemnomorskich. Po opanowaniu wybrzeży Morza Czarnego przez Turcję w XV–XVII wieku poprzez handel czarnomorski wypływała na południe z Polski, Litwy, Rosji i Węgier znaczna część środków finansowych uzyskiwanych przez nie z zachodniej Europy za eksportowane tam surowce.

Dla Polski szlak czarnomorski stał się istotna drogą kontaktów handlowych po I rozbiorze (utrata Gdańska). Wówczas to powstała Kompania Handlowa Polska.