cło generalne - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
opłata celna, pobierana w wysokości 3,3% wartości towarów, będących przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej I Rzeczypospolitej w XVII oraz XVIII wieku.

Po raz pierwszy wprowadzone w 1661 pod wpływem postulatów dworu królewskiego, jednak nie było regularnie pobierane. Wprowadzone w 1764 przez sejm konwokacyjny jako opłata stała. W 1766 zawieszone wobec sprzeciwów Prus, przywrócone w 1775.