konfederacja radomska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
generalna konfederacja utworzona w 1767 w Radomiu roku przeciw Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i próbie wprowadzenia przez niego reform. Konfederacja powstała z aspiracji ambasadora carycy Katarzyny II Repnina, a na jej czele stanął Karol Stanisław Radziwiłł "Panie Kochanku". Zyskała ona poparcie części szlachty, która zwróciła się do rosyjskiej imperatorowej o obronę wiary i wolności i gwarancję panującego ustroju.

Wbrew intencjom konfederatów Stanisław August utrzymał poparcie na tronie, a na sejmie delegacyjnym (X 1767-II 1768) potwierdzono prawa różnowierców (prawa polityczne). Potwierdzono także prawa kardynalne.