Wały Chrobrego - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wały Śląskie, wały obronne na Śląsku wzdłuż Nysy Łużyckiej i Bobra, które liczyły około 100 kilometrów. Założenie obronne składało się z pasa podwójnych lub potrójnych umocnień ziemnych. Nie ma dokładnego potwierdzenia czasów ich powstania, choć stało się to po włączeniu Śląska do państwa Piastów. Domniemywa się, że spełniały swą rolę podczas wojen z Niemcami w latach 1002-1018.

W roku 2011 ekipa z Muzeum Ziemi Szprotawskiej odkryła kolejne fragmenty Wałów Śląskich - średniowiecznych umocnień wzniesionych na zachodniej granicy Księstwa Głogowskiego. Na nieznane dotąd fragmenty natrafiono w lesie w pobliżu wsi Lipno w powiecie zielonogórskim.