Rada Nieustająca - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
powołany przez sejm w 1773 roku organ zależny od sejmu, kierowany w intencji Rosji przez jej ambasadorów. Rada składała się z tzw. konsyliarzy wybieranych przez sejm na dwa lata. Przewodniczącym Rady był król, jednak musiał stosować się do zdania większości. Powołany organ w którym zasiadało 18 posłów i 18 senatorów, miał składać się z pięciu departamentów (Interesów Cudzoziemskich, Policji, czyli Dobrego Porządku, Wojska, Sprawiedliwości i Skarbu) zajmujących się poszczególnymi sferami państwowymi, kierowanymi przez ministrów-specjalistów. Powołanie Rady miało osłabić pozycję Stanisława Augusta, jednak stanowiła w rzeczywistości pierwszy od wielu lat sprawny organ władzy wykonawczej w Rzeczpospolitej.