konfederacja targowicka - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
konfederacja, której akt został podpisany – 27 kwietnia 1792 roku w Targowicy (datowany na 14 maja) przez trzynastu polskich emigrantów (m.in. Szczęsnego Potockiego, Ksawerego Branickiego i Seweryna Rzewuskiego), którzy zwrócili się o pomoc do Rosji. W akcie zarzucano panującym w kraju despotyzm, obalenie praw kardynalnych drogą spisku, a także czerpanie wzorów z rewolucji francuskiej.

24 lipca 1792 roku, po wystosowaniu przez Katarzynę II ultimatum, król Stanisław August wraz z wojskiem oficjalnie przystąpił do konfederacji targowickiej i ogłosił kapitulację. Rosja była świadoma chaosu jaki zaistniał w Polsce po wygranej targowiczan i świadomość trudności w kierowaniu samodzielnym polską polityka. W grudniu 1792 roku została podjęta ostateczna decyzja o II rozbiorze Polski.