ugoda perejasławska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
umowa zawarta 18 stycznia 1654 roku w Perejasławiu pomiędzy Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a pełnomocnikiem cara Rosji Aleksego I, na mocy której Ukraina została poddana jurysdykcji Rosji, zaś Chmielnicki otrzymywał potwierdzenie zachowania tytułu hetmana kozackiego.