traktat w Radnot - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
traktat podpisany 6 grudnia 1656 roku w miejscowości Radnot w Siedmiogrodzie. Było to porozumienie wrogich Polsce narodów w sprawie przystąpienia do wspólnych działań militarnych mających na celu dokonanie rozbioru Polski. Układ ten zawierano w trakcie trwania potopu szwedzkiego (1655-1660). Podpisy pod tym porozumieniem złożyli: Karol X Gustaw, Bohdan Chmielnicki, Bogusław Radziwiłł, Fryderyk Wilhelm, Jerzy II Rakoczy. Zgodnie z postanowieniami układu Szwecja miała zyskać Prusy Królewskie, Kujawy, północne Mazowsze, Żmudź i Kurlandię; Kozacy - Ukrainę; Litwa województwo nowogrodzkie; Brandenburgia - większość Wielkopolski, Prusy Książęce; Siedmiogród - Małopolskę i centralne tereny Polski.
Na podstawie traktatu w styczniu 1657 roku do polski wkroczyła armia Jerzego II Rakoczego.