patrymonializm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(łac. „patrymonium” - rodowy majątek, dziedzictwo; gr. „patre” - ojciec) - ustrój polityczny charakterystyczny dla monarchii wczesnofeudalnych i pierwotnych grup plemiennych polegający na tym, że dziedziczny władca jest właścicielem całego państwa.

Państwo patrymonialne – ustrój takiego państwa polega na tym, że władca traktuje je jako swoją dziedziczną własność i rozporządza według własnego uznania.