infamia - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny: niesława, hańba - utrata czci i dobrego imienia. W dawnej Rzeczpospolitej była to kara orzekana wobec szlachty za najcięższe przewinienia. zakładała utratę czci, zakaz sprawowania funkcji urzędnika zaufania publicznego oraz częściowe wyjęcie spod prawa.