obiady czwartkowe - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
spotkania pisarzy i myślicieli odbywające się w każdy czwartek na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego od ok. 1770 (na Zamku Królewskim oraz w Łazienkach). Podczas spotkań poszczególni twórcy prezentowali swoje najnowsze dokonania, ponadto toczyły się dyskusje o sprawach kulturalnych oraz politycznych. Wśród gości warto wspomnieć o: Adamie Naruszewiczu, Ignacym Krasickim, Stanisławie Trembeckim, Franciszku Bohomolcu, Stanisławie Konarskim, Ignacym Potockim.