monarchia konstytucyjna - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
to taki ustrój, w którym władza monarchy (ale także innych instytucji władzy np. zgromadzeń posłów), jest ograniczana zapisami konstytucji i współdzielona z parlamentem. Ten model monarchii stanowił etap przejścia między monarchią absolutną - pełnej i nieograniczonej władzy króla, a republiką - czyli ustrojem, w którym władza spoczywa najczęściej w rękach reprezentantów ludu. Cechą charakterystyczną jest fakt, że monarcha miał prawo weta wobec ustaleń parlamentu.