pokój w Buczaczu - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
traktat pokojowy, podpisany w październiku 1672 w Buczaczu pomiędzy Imperium Osmańskim i Rzecząpospolitą Obojga Narodów. Układ oddawał południowo wschodnie rubieże Polski we władanie tureckie. Turcy wykorzystali słabość Rzeczpospolitej i zajęli tereny Podola. Król, nie mogąc wystawić odpowiednio licznej armii, zgodził się oddać województwa podolskie, bracławskie i południową część Kijowszczyzny oraz płacić haracz w wysokości 22 000 talarów rocznie w zamian za pokój. Haniebne warunki pokoju zmobilizowały szlachtę i rok później wojska polskie rozpoczęły wojnę z Turcją, w efekcie której odzyskano utracone ziemie (głównie dzięki umiejętnością dowódczym Jana Sobieskiego).