rokosz Lubomirskiego - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
konfederacja wojskowa zawiązana w roku 1665 przeciw Janowi Kazimierzowi przez hetmana polnego koronnego Jerzego Lubomirskiego. Konfederacja wynikała ze sporu stronnictwa królewskiego z opozycja kierowana przez Lubomirskiego, sprzeciwiającą się zwmocnieniu władzy króla. Oskarżony o zdradę stanu i wygnany Lubomirski uzyskał pomoc cesarza Leopolda I, elektora Brandenburgii Fryderyka Wilhelma i króla Szwecji Karola XI. Zwolennicy magnata zrywali kolejne sejmy, a jego wojska pobiły wojska królewskie w bitwach pod Częstochową (1665) i Mątwami (1666). 31 lipca 1666 roku strony zawarły ugodę w Łęgonicach. Lubomirski ukorzył się przed królem, a Jan Kazimierz zrezygnował z planów elekcji vivente rege.