pokój pod Żurawnem - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
traktat pokojowy zawarty 17 października 1676 w Żurawnie pomiędzy Polską a Turcją, dzięki któremu Polska odzyskała część utraconych ziem na Podolu i w Ukrainie (bez Kamieńca Podolskiego). Możliwość zawarcia układu była wynikiem zwycięstwa hetmana koronnego Jana Sobieskiego pod Chocimiem i pod Żurawnem podczas wojny polsko-tureckiej z lat 1672-1676.