hetman - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
dawna nazwa głównodowodzących armiami. W Polsce od XVI wieku był to tytuł wodza generalnego (łac. dux exercituum ). Powstały wtedy urzędy hetmana koronnego i litewskiego, główny dowódca polskich i litewskich sił zbrojnych w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Oznaką godności hetmańskiej była buława oraz znak hetmański lub buńczuk.