zajazd - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W Rzeczpospolitej Obojga Narodów zwyczaj egzekwowania wyroków sądowych. Praktyka wynikała ze słabości państwa polskiego. Dawała możliwość dochodzenia swoich praw szlachcie. Polegał na zwołaniu przez starostę pospolitego ruszenia powiatu i siłowym usunięciu opornego dłużnika.
W XVII wieku zaczęto urządzać samowolne zajazdy celem egzekucji wyroków w drodze samopomocy (czasem bezprawnie).