monarchia wczesnofeudalna - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
najstarsza forma państwa feudalnego, zapoczątkowana w państwie frankońskim za panowania dynastii Merowingów, chociaż jej rozkwit przypadł na czasy dynastii Karolingów. we wczesnym średniowieczu. Typ monarchii, w którym państwo było traktowane jako własność prywatna panującego (państwo patrymonialne), co uzasadniano boskim pochodzeniem władzy monarchy.

W Polsce obowiązywała od połowy X wieku do koronacji Władysława Łokietka na króla w 1320 roku (początek monarchii stanowej).