Familia - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
stronnictwo magnackie skupione wokół rodu Czartoryskich. Należeli do niego Poniatowscy, Lubomirscy, Ogińscy czy Zamoyscy. Początkowo popierało Stanisława leszczyńskiego, by później po zgodzie z Augustem III stać się stronnictwem dworskim. Po bezskutecznych próbach reform Familia odsunęła się od dworu. Dzięki rosyjskiemu poparciu stronnictwu udało się wprowadzić na tron polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.