konfederacja dzikowska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
konfederacja generalna zawiązana 5 listopada 1734 roku przez zwolenników Stanisława Leszczyńskiego, na czele których stał starosta jasielski Adam Tarło. Głównymi hasłami była walka z Saksonią i chęć uniezależnienia się od Rosji, o czym wyraźnie świadczyło złamanie zasad wolnej elekcji przy wyborze Augusta III na króla Polski. Ugoda z nowym króle była możliwa po odejściu od konfederacji regimentarza Potockiego, klęsce w bitwie pod Stężycą, abdykacji Leszczyńskiego (26 stycznia 1736) i wycofaniu poparcia Francji.