traktat trzech czarnych orłów - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inna nazwa: traktat Loewenwolda - przymierze zawarte 13 grudnia 1732 roku przez Rosję, Prusy i Austrię zakładające wspólną politykę mocarstw wobec Rzeczpospolitej służącej jej osłabieniu. Bezpośrednim powodem zawarcia przymierza było pragnienie niedopuszczenia zajęcia polskiego tronu po śmierci Augusta II przez kandydata francuskiego - Stanisława Leszczyńskiego oraz przedstawiciela Wettinów. Wspólnym kandydatem mocarstw ościennych miał być infant portugalski - Emanuel. Traktat ten uważa się za zapowiedź późniejszej współpracy trzech mocarstw mających w swoich godłach wizerunki orłów, która doprowadziła do rozbiorów.