konfederacja tarnogrodzka - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
konfederacja zawiązana 26 listopada 1715 roku w Tarnogrodzie przez szlachtę, która sprzeciwiała się absolutystycznej polityce Augusta II i obecności wojsk saskich na terenie Polski. Na jej czele stał marszałek Stanisław Ledóchowski. Dzięki poparciu Rosji zakończyła się układem warszawskim w 1716 roku przyjętym na Sejmie Niemym w 1717 roku, który potwierdzał przywileje szlachty przekreślając próby wzmocnienia władzy Augusta II i zawierając zapis o redukcji wojsk saskich na terytorium Rzeczpospolitej.