pokój w Karłowicach - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
traktat pokojowy zawarty 26 stycznia 1699 roku pomiędzy Turcją, państwami Ligi Świętej i Rosją. Dokument kończył wojnę rozpoczęta w 1683 roku. Dzięki zapisom Polska odzyskała Podole z Kamieńcem Podolskim oraz tereny województwa bracławskiego i kijowskiego. Pokój ten przekreślał potęgę imperium osmańskiego.