Dagome iudex - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
najdawniejszy polski dokument w języku łacińskim pochodzący z około 991 roku, zachowany w streszczeniu sporządzonym około 1087 roku. Dotyczył powierzenia przez sędziwego Dagome państwa Gniezno (Schinesghe) z przynależnościami (ziemie sięgające Bałtyku, Prus, Rusi, Krakowa, rzeki Odry, Moraw, Milska) papiestwu. Uważa się, że władca pragnął zabezpieczyć tron Odzie i jej synom (tylko oni zostali wymienieni w dokumencie) przed planami Bolesława I Chrobrego. Inne koncepcje wiążą ten dokument z umocnieniem związków Polski z chrześcijaństwem, budowaniem podstawy do koronacji, zabezpieczeniem nowych nabytków terytorialnych czy rozwojem stosunków polsko-niemieckich.