konfederacja tyszowiecka - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
zawiązana została w 1655 pod Tyszowcami przez szlachtę i wojsko koronne pod wodzą hetmanów koronnych. Konfederaci wzywali cały naród polski do opowiedzenia się po stronie Jana II Kazimierza i podjęcia walki z wojskami szwedzkimi. W styczniu 1656 przekształcona w konfederację generalną.