bitwa pod Jezierną - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana w dniach 10 listopada – 12 listopada 1655 roku pomiędzy armią rosyjsko-kozacką dowodzoną przez Bohdana Chmielnickiego, Buturlina i Potemkina, a armią chana Mehmeda IV Gireja i wojskami koronnymi dowodzonymi przez wojewodę Piotra Potockiego. Wojska rosyjskie wypuszczono za okupem, zaś przywódca Kozaków zmuszony został do podpisania traktatu, który zobowiązywał go do zerwania kontaktów z Rosją i pomocy Rzeczpospolitej. Łupu Kozaków i Rosjan przejęli Tatarzy.