dominium Maris Baltici - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
oznacza dominację nad Morzem Bałtyckim (głównie kontrolę handlową). Od drugiej połowy XVI wieku stało się przedmiotem sporu miedzy nadbałtyckimi państwami (Dania, Szwecja, Polska, później Rosja) i przyczyna wybuchu licznych wojen (m.in. wojna północna).