jasyr - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
słowo pochodzenia tureckiego. W trakcie trwania wojen Polski z Tatarami czy Turkami jasyr oznaczał niewolę u Turków lub Tatarów, a także jeńców tureckich lub tatarskich. Tatarzy pojmana ludność najczęściej sprzedawali w niewolę.