bitwa pod Trzcianą - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrała się 25 czerwca 1629 (podczas wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629) pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego (4,5 tysiąca żołnierzy), a armią szwedzką dowodzoną przez króla Gustawa II Adolfa (9 tysięcy). Zdecydowanie sukces odniosło mniej liczne wojsko polskie. Jazda szwedzka za cenę ogromnych strat własnych uratowała swoją piechotę przed nieuchronną zagładą.