śluby lwowskie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
śluby złożone przez Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 w katedrze we Lwowie podczas mszy świętej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. W obliczu okupacji niemal całego kraju przez wojska szwedzkie i rosyjskie król oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Polski, zaś mieszczanom i chłopom obiecał poprawę ich losu w zamian za przeciwstawienie się obcym najeźdźcom. Obietnice te, w wyniku sprzeciwu szlachty, nigdy nie zostały spełnione.