drużyna - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
w średniowieczu była to grupa odpowiednio dobranych wojowników, których łączyło braterstwo broni i więzy wierności z wodzem - naczelnikiem plemienia czy księciem. Często drużyna stanowiła oddział przyboczny władcy, podstawę sił wojskowych państwa. W Polsce zanikły w okresie rozbicia dzielnicowego.