kontrybucja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny: contributio - znana była już w starożytnym Rzymie i stanowiła daninę nakładana na podbite ludy, która miała posłużyć do spłaty pożyczek zaciągniętych na prowadzenie wojny u mieszkańców Rzymu. W czasach późniejszych kontrybucja to pieniężna danina składana przez poddanych na rzecz państwa lub danina pieniężna, która została narzucona państwu pokonanemu w traktacie pokojowym.