bitwa nad Żółtymi Wodami - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana w dniach 5 maja – 16 maja 1648 pomiędzy wojskami polskimi a Kozakami w czasie trwania pierwszego powstania Chmielnickiego. Polskie wojsko liczyło zaledwie 1500 osób, siły kozacko-tatarskie posiadały zaś aż ok. 14 tysięcy żołnierzy. Przyczyną klęski Polaków była zdrada Kozaków rejestrowych i ich przejście na stronę powstańców.