bitwa pod Kumiejkami - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrała się 16 grudnia 1637 w trakcie trwania powstania kozackiego Pawluka (1637-38). Wojska polskie dowodzone przez hetmana polnego koronnego Mikołaja Potockiego starły się z armia kozacką dowodzoną przez Pawła Pawluka. Dzięki polskiemu zwycięstwu powstanie kozackie zostało stłumione. Straty kozackie wyniosły 6 tysięcy żołnierzy, zaś polskie wyniosły 150 zabitych.