jurysdykcja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łacińskiego orzekam w prawie, oznacza właściwość, kompetencję sądu bądź innego organu (instytucji) do orzekania w danej sprawie. Aby mógł on mieć prawo do sądzenia, muszą być spełnione określone warunki, rozpatrywane osobno dla każdej konkretnej sprawy. Są one szczegółowo określone w odpowiednich dokumentach.