kalwinizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
doktryna religijna powstała na fali reformacji zapoczątkowanej przez wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku. Opierała się na poglądach Jana Kalwina. Podstawą wyznania jest rozwiniecie idei św. Augustyna, głoszącego, iż Bóg jednych ludzi przeznaczył na zbawienie, a innych na potępienie, stąd dla kalwinizmu moralność nie polega na zdobywaniu zasług wobec Boga i kupowaniu nieba, lecz na spełnianiu dobrych uczynków, które są dowodem przynależności do grona wybranych.

Kalwinizm ze względu na surowość obyczaju i kultu stał się źródłem purytanizmu, potępiał on bowiem zabawy, tańce, gry hazardowe, nakazywał aktywną służbę Bogu. Ograniczył święta religijne wyłącznie do niedzieli.