Zaporoże - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazwa terytorium położonego nad dolnym Dnieprem, leżącego poniżej tzw. porohów (progów na rzece), w granicach administracyjnych dawnego województwa kijowskiego. Po unii lubelskiej z 1569 roku znalazło się w granicach Korony. Nazywano tę krainę Dzikimi Polami ze względu na fakt, ze nie docierała tu władza państwowa, dlatego zbiegali tu z Polski, ale i Mołdawii, Wołoszczyzny i państwa rosyjskiego przestępcy, a także niewolni. Z nich z czasem wykształciła się Kozaczyzna.