Dzikie Pola - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
staropolska nazwa Zaporoża - krainy historycznej w okresie od XV do XVIII wieku położonej nad dolnym Dnieprem, poniżej tzw. porohów (progów rzecznych), w ówczesnym województwie kijowskim, na wschód od rzeki Dniestr. Granice Dzikich Pól na wschodzie i południu wyznaczały rzeka Don i wybrzeża Morza Czarnego.

Swą zwyczajową nazwę zawdzięczają licznym uchodźcom, którzy ciągnęli tu zarówno z Polski, Rosji, jak i innych państw, pośród których było wielu przestępców, jak i ludzi niewolnych, uciekających przed prześladowaniami. Na terenach tych nie obowiązywała praktycznie żadna władza. Z mieszkańców Dzikich Pól wykształciła się Kozaczyzna.