sobór trydencki - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
sobór powszechny Kościoła katolickiego, czyli zgromadzenie wszystkich biskupów Kościoła katolickiego pod przewodnictwem papieża, które miało miejsce w latach 1545-1563 w Trydencie.

Sobór trydencki został zwołany w celu zreformowania Kościoła w odpowiedzi na reformację, która zataczała coraz szersze kręgi w Europie. Uważa się go za początek kontrreformacji.

Za cel stawiał sobie tępienie herezji, odnowienie dyscypliny kościelnej oraz poprawa obyczajów, a także wprowadzenie zewnętrznego pokoju w całym Kościele. Widocznymi efektami był nakaz zakładania seminariów duchownych oraz nakaz wizytacji parafii przez biskupów.