nuncjatura papieska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej: nuncjatura apostolska, siedziba przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej reprezentująca w osobie nuncjusza papieskiego interesy tego podmiotu. Można ją porównać z ambasadą obcego państwa na terytorium innego kraju. W skład obowiązków nuncjusza apostolskiego wchodzi prowadzenie dyplomacji (występowanie w imieniu papieża i Stolicy Apostolskiej) oraz reprezentacja interesów Kościoła rzymskokatolickiego.