Kościół grekokatolicki - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej Kościół greckokatolicki, unicki, powstał w Polsce w wyniku postanowień unii brzeskiej w 1596 roku. Na synodzie w Brześciu większość prawosławnych władyków (odpowiednik katolickiego biskupa), których diecezje leżały na terenie Rzeczypospolitej podpisała akt unii z Rzymem, uznając tym samym władzę zwierzchnią papieża.

Unitom zagwarantowano zachowanie wschodniego obrządku w liturgii, własnej hierarchii kościelnej i prawa kanonicznego. Do unii nie przyłączył się jedynie biskup przemyski Michał Kopystyński. Mianowanie na biskupa Atanazego Krupeckiego spowodowało napięcia, związane z dwuwładzą w diecezji, która zakończyła się prawie 100 lat później – w 1691 roku, gdy do unii z Rzymem przystąpił prawosławny biskup przemyski Innocenty Winnicki. Z kolei diecezja lwowska przystąpiła do unii w 1700 roku.