regalista - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny regalis - królewski; inaczej rojalista, zwolennik ustroju monarchicznego lub stronnik konkretnego króla.