podwójna elekcja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
polegała na wyborze spośród pretendentów do tronu dwóch kandydatów, popieranych przez dwa różne obozy (stany, środowiska). O tym, który ostatecznie zasiadł na tronie często decydowały starcia wewnętrzne. W Polsce pierwsza podwójna elekcja nastąpiła przy wyborze Stefana Batorego, którego kontrkandydatem był Maksymilian II Habsburg.