piechota wybraniecka - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
rodzaj piechoty utworzony za panowania Stefana Batorego za panowania króla Stefana Batorego w roku 1578 w Koronie (na Litwie w 1595) ...abyśmy w koronie i państwach naszych dostatek pieszych ludzi do potrzeb wojennych mieli. Zaciąg do formacji odbywał się z terenów królewszczyzn - z każdych 20 łanów werbowano jednego chłopa - ... ze wsi królewskich ma być jeden człowiek na pieszego obrany..., któryby się do tego sam dobrowolnie (domyślnie zgłosił) ... między inszemi śmielszy i dostateczniejszy i do potrzeby wojennej pochopniejszy.... Wybraniec otrzymywał własne gospodarstwo, był zwolniony od wszelkich powinności, natomiast zobowiązany był do stawienia się na wezwanie w błękitnym mundurze określonego kroju i z uzbrojeniem, na który składały się rusznica, topór o długim stylisku i szabla.